Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy för Ystad Ridklubb


Ystad Ridklubb är en ideell förening i Ystad kommun. För oss är det viktigt med gemenskap och kamratskap. Det är också viktigt att våra barn, ungdomar och seniorer utvecklas i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi vuxna och ledare agerar mot våra barn, ungdomar och seniorer är viktigt i denna utveckling.

Syftet med denna policy är att skapa tydliga riktlinjer som ska hjälpa ledare, anställda, aktiva och föräldrar att finna stöd och trygghet i vår verkan för drogfrihet. Med anledning av detta har föreningen antagit följande riktlinjer gällande tobak, alkohol, doping, narkotika och narkotikaklassade läkemedel.

Tobak

-        Det är inte tillåtet att för minderåriga medlemmar att använda tobak i någon form på Ystad ridklubbs anläggning.

-        Det är inte tillåtet att röka på Ystad Ridklubbs anläggning.

-        Rökare som måste röka under sin närvaro på anläggningen anvisas till avskild plats, utom synhåll och påverkansfritt för övriga.

Om reglerna bryts genomför ledare/verksamhetschef enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen. Tillrättavisning och information om tobakens negativa inverkan ges. Ledare informerar styrelse och styrelsen är ansvarig för åtgärd.

Alkohol

-        Bruk av alkohol får ej förkomma på Ystad Ridklubbs anläggning eller vid resa, läger som anordnas av Ystad Ridklubb.

-        Det är inte tillåtet att vara alkoholpåverkad på Ystad Ridklubbs anläggning.

Om reglerna bryts genomför ledare/verksamhetschef enskilt samtal med berörd person om vilka riktlinjer som gäller i föreningen. Om personen är omyndig kontaktas vårdnadshavare. Vid upprepning kan avstängning från verksamheten och uteslutning ur föreningen bli påföljden. Ledare/verksamhetschef informerar styrelsen och styrelsen är ansvarig för åtgärd.

Narkotika, doping och narkotikaklassade läkemedel

-        Hantering och bruk av narkotika och dopingpreparat är ett lagbrott och det är inte tillåtet att använda eller hantera narkotika inom Ystad Ridklubbs verksamhet. Ystad Ridklubb tar kraftigt avstånd från alla former av preparat som kan klassas som droger eller dopingpreparat.

-        Alla förbjudna medel eller prestationshöjande preparat, som finns uppsatta på Riksidrottsförbundets dopinglista, och som inte förskrivits av läkare på grund av medicinska skäl är förbjudna att brukas på Ystad Ridklubbs anläggning.

Om reglerna bryts leder det till omedelbar polisanmälan. Styrelsen bedömer om medlemmen ska uteslutas ur föreningen efter samtal med berörd person och för minderåriga även vårdnadshavare.

Ytterligare åtgärder vid användning av droger inom föreningen

Inom föreningen värnar vi om medlemmarnas hälsa och välbefinnande. Vid bruk av droger i alla former ska styrelserepresentant samt verksamhetschef hålla samtal med vederbörande och i förekommande fall vårdnadshavare, om bakomliggande orsaker och problem.

Förankring och uppföljning

Styrelsen, anställda och ledare är ansvariga för att drogpolicyn kommuniceras och följs upp. Genomgång av drogpolicyn sker vid varje utbildningstillfälle där Ystad Ridklubb är ansvariga. Behovet av information- och utbildningstillfälle för ledare och anställda inventeras och beslutas av styrelsen. Policydokumentet delges nya medlemmar, finns väl synlig i föreningens lokaler och på föreningens hemsida. Styrelsen har ansvaret att inventera och utvärdera policyns efterlevnad inför varje årsmöte. Drogpolicyn ska behandlas och revideras vartannat år.

Policyn antagen av Ystad Ridklubbs styrelse 2019-02-27

Uppdaterad: 12 MAR 2019 15:45 Skribent: Annika Pihl/Lena Nilsson
E-post: Adressen Gömd

 

 

Postadress:
Ystad RK - Ridsport
Bredastensvägen 30-36
27172 Köpingebro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ystadridklubb@ystad....

Se all info

Sparbanken syd

Flügger

stallshopen

 

YA

XL